NOVINKA
okrasné podhrabové desky

Podmínky o ochraně osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Havránek, se sídlem Otakarova 1364/45, České Budějovice 370 01, identifikační číslo: 07109661 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou adresa: Petr Havránek, se sídlem Otakarova 1364/45, České Budějovice 370 01 email: info@ploty-dlazby.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky/objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu a jeho vyhodnocování (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů a vedení statistik návštěvnosti a akcí uživatele na webu) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu a jeho vyhodnocování (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů a vedení statistik návštěvnosti a akcí uživatele na webu) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky/objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce/objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, kontakt - telefon, e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit (zejména ale nikoliv jen vedení statistik, remarketingu, vyhodnocování akcí uživatele při pohybu na www stránkách). Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
-podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, - zajišťující služby provozování www prezentace ( WEDOS hosting) a další služby v souvislosti s provozováním www stránek.
- zajišťující marketingové a statistické služby.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb / marketingových a statistických služeb.

VI.
Vaše práva Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: softwarové zabezpečení všech PC a zařízení, které se připojují k databázi, pravidelné aktualizace antivirového programu, použitím firewallu, zaheslováním přístupů ke všem zařízením
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
PROHLÁŠENÍ O POUŽITÍ COOKIES
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, ze statistických důvodů a pro přizpůsobení informací a reklam vašim zájmům, například dle obsahu webu, který jste navštívili.

Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

TECHNICKÉ COOKIES

PHPSESSID - Session návštěvníka

SOUBORY COOKIE TŘETÍCH STRAN Dále používáme cookies třetích stran (např. Google, Facebook, Instagram, Youtube). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookie a o tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného poskytovatele:

Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics a Google Adwords, která je poskytována společností Google Inc. Více informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/ a https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Náš web obsahuje soubory cookie sociálních médií.

Používáme sociální zásuvné moduly těchto sociálních sítí: sociální sítě Facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook, Inc. Více informací v prohlášení Facebooku o ochraně dat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Soubory cookie také používáme k reklamním účelům, k výběru reklam podle toho, co je pro Vás relevantní (remarketing). Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování na webu a obsahu navštívených stránek. V rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace. Více informací o pravidlech získáte na stránkách reklamních systémů, provozovaných: společností Google: https://www.google.com/intl/cs_cz/policies/technologies/ads/

Odhlásit se od používání souborů cookie společností Google můžete na stránce Nastavení reklam společnosti Google. Další možností je se odhlásit od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative. společností Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM COOKIES

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje, kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

IX.
Závěrečná ustanovení
Používáním www stránek výslovně souhlasíte a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Odesláním poptávky/objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.